Wójt Gminy Lipinki Łużyckie informuje o możliwości składania wstępnych wniosków o bezpłatny odbiór, demontaż oraz utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipinki Łużyckie.
Wnioski można składać od dnia 22 marca 2021 r.
Formularz wniosku można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie, pokoju nr 6 oraz ze strony internetowej http://www.bip.lipinki-luzyckie.pl/219/Wniosek/.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy – pokój nr 6 lub pod nr tel. (68) 362 62 38.

Wójt Gminy
Michał Morżak