loader
Post Image
AktualnościUnia Europejska

Dofinansowanie do budowy placu zabaw w miejscowości Suchleb i Zajaczek

Post Image
AktualnościStrategia Rozwoju Gminy

Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Lipinki Łużyckie do 2030 roku

Post Image
AktualnościUnia Europejska

Miejsce odpoczynku dla turystów w Lipinkach Łużyckich

Post Image
AktualnościStrategia Rozwoju Gminy

Przystąpienie do konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Lipinki Łużyckie do 2030 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Post Image
Aktualności

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w 2022 roku