loader
Post Image
Aktualności

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Post Image
Aktualności

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w 2023 roku

Post Image
Aktualności

Wsparcie rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Post Image
AktualnościUnia Europejska

Dofinansowanie do budowy placu zabaw w miejscowości Suchleb i Zajaczek

Post Image
AktualnościStrategia Rozwoju Gminy

Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Lipinki Łużyckie do 2030 roku