loader

DANE PODSTAWOWE

 • Gmina Lipinki Łużyckie to gmina wiejska.
 • Należy do województwa lubuskiego, powiatu żarskiego.
 • Gmina Lipinki Łużyckie ma 3 359 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 3,4% ludności powiatu.
 • Gmina stanowi 6,4% powierzchni powiatu.
 • Powierzchnia gminy - 88,7 km²
 • Gęstość zaludnienia - 37 osób/km²
 • Numer kierunkowy - (+48) 68 
 • Tablice rejestracyjne - FZA
 • Wójt gminy - Michał Morżak

DEMOGRAFIA

Gmina Lipinki Łużyckie ma 3359 mieszkańców, z czego

 • 51,3% stanowią kobiety
 •  48,7% mężczyźni
Kobiety
51%
Mężczyźni
49%

W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 4,2%.

Średni wiek mieszkańców wynosi 39,1 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

Mieszkańców gminy Lipinki Łużyckie w wieku produkcyjnym

w wieku przedprodukcyjnym

w wieku poprodukcyjnym

Urodzeń dziewczynek % (2017r.)
46%
Urodzeń chłopców % (2017r.)
54%

RYNEK PRACY

Dane o zatrudnieniu
W gminie Lipinki Łużyckie na 1000 mieszkańców pracuje 74 osób. 70,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 29,6% mężczyźni. (*)
Dane o bezrobociu
Bezrobocie rejestrowane w gminie Lipinki Łużyckie wynosiło w 2016 roku 7,1% (8,5% wśród kobiet i 5,9% wśród mężczyzn).
Wynagrodzenia
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Lipinki Łużyckie wynosi 3 925,75 PLN, co odpowiada 91.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.
Dane o migracji na rynku pracy
Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Lipinki Łużyckie 345 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 95 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -250.

* (Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.)

(Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Struktura zatrudnienia (dane zaokr.)
w sektorze rolniczym
14%
w przemyśle i budownictwie
45%
w sektorze usługowym
15%
w sektorze finansowym
1%

14,1% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Lipinki Łużyckie pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 44,6% w przemyśle i budownictwie, a 15,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

więcej danych statystycznych znajdziecie Państwo na:

http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Lipinki_Luzyckie