W dniu 28.06.18r. przed rozpoczęciem Sesji Rady Gminy przedstawiciele Zarządu Klubu Sportowego Sokół z Żar- Pan Robert Nowaczyński oraz Pan Tadeusz Płóciennik złożyli na ręce Wójta podziękowania za wspieranie sportu w Gminie Lipinki Łużyckie, w tym drużyny w piłce ręcznej dziewcząt z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich. Obecnie pięć zawodniczek po osiągnięciu odpowiedniego poziomu sportowego w naszej drużynie, kontynuuje treningi w drużynie Sokół w Żarach. Trenerem drużyny w Lipinkach Łużyckich jest nauczyciel- Pan Marek Bobek, który został odznaczony Brązową Odznaką „Za zasługi dla Piłki Ręcznej”. Pod nieobecność Pana Bobka odznakę odebrał Wójt Gminy Lipinki Łużyckie, który w późniejszym czasie z upoważnienia Zarządu Klubu „Sokół” Żary wręczy odznaczenie Panu Markowi Bobkowi.
Gratulujemy Panu trenerowi oraz zawodniczkom naszej szkolnej drużyny, jednocześnie życząc wielu dalszych osiągnięć sportowych.