Szanowni Mieszkańcy Gminy

Wieloletnie starania o zakup nowego samochodu pożarniczego dla naszej jednostki OSP zakończyły się sukcesem. W piątek 4.10.2019r. nasi druhowie przyjechali z Kielc nowym samochodem pożarniczym Iveco Eurocargo 4x4, ze zbiornikiem wody 3000 l i pompą 2900 l/min. Dzięki zakupowi samochodu wzrośnie bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu. Gmina nasza uczestniczyła w programie Działanie 4.1 RPO lubuskie 2020 „Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom”. Beneficjentem programu był Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Koszt ogółem zakupu samochodu wyniósł 735.540,00 zł. z tego pozyskaliśmy 600.641,97 zł., a wkład własny wyniósł 134.898,03 zł.
Życzę druhom strażakom, aby zakupiony samochód służył jak najdłużej dla dobra społeczeństwa.

Ze strażackimi pozdrowieniami
Wójt Gminy, Prezes Gminnego Zarządu OSP
Michał Morżak