Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Gminy Lipinki Łużyckie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej bip.lipinki-luzyckie.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.lipinki-luzyckie.pl.
Status pod względem zgodności
Strona internetowa lipinki-luzyckie.pl jest częściowo zgodna, pod względem technicznym, z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858).
Powód niezgodności:
- brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
- część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR)
- brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów
- kolor czcionek w pewnych miejscach jest nie wystarczająco kontrastowy
Korzystający z Biuletynu Informacji Publicznej mogą zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu lub skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-29. Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez Urząd Gminy Lipinki Łużyckie. Test – European Internet InclusionInitiative, (pod adresem
internetowym: http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa www.lipinki-luzyckie.pl spełnia wymagania w 92,45 %.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 2021-03-29
Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe
Publikacja strony www.lipinki-luzyckie.pl – 2018
Strona aktualizowana jest na bieżąco.
Dostępna w serwisie www.lipinki-luzyckie.pl skróty klawiaturowe (accesskey):
[u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
[m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
[t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
[s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
[l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe

Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:
Google Chrome v 80.X  lewy ALT + [litera_skrótu]
Mozilla Firefox v 74.X  lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
Internet Explorer v 11.X  lewy ALT + [litera_skrótu]
Opera 67.X  lewy ALT + [litera_skrótu]
Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa oczywiście pojedynczy przeskok który uruchamiamy wciskając przycisk TAB
Poniżej dostępne są:
Dane teleadresowe siedziby: https://bip.lipinki-luzyckie.pl/56/Gmina/ Informacje o dostępności architektonicznej:
Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://rpo.gov.pl/
Pod adresem https://bip.lipinki-luzyckie.pl/kontakt/0/ dostępny jest formularz kontaktowy, który umożliwia po wybraniu w polu Adresat: Tomasz Paś, przesłanie zgłoszenia w zakresie braku dostępności cyfrowej.
Urząd Gminy Lipinki Łużyckie dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej www.lipinki-luzyckie.pl była na poziomie WCAG 2.1.

Raport walidacji
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego