W dniu 18-11-2020 oddano do użytkowania wyremontowaną drogę gminną w Boruszynie od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do granicy miejscowości.
Zadanie „Remont istniejącej nawierzchni publicznej drogi gminnej 002703f położonej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 148 w miejscowości Boruszyn” zrealizowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania zadania : 277 351,00 zł , całkowita wartość inwestycji 462 250,61zł.
Wyremontowany odcinek drogi gminnej nr 002703f umożliwi połączenie drogi powiatowej nr 1094f z drogą krajową nr 12 jezdnią asfaltową, odcinek umożliwi mieszkańcom dotarcie do Urzędu Gminy Lipinki Łuzyckie, szkoły, przedszkola, świetlicy, biblioteki publicznej, publicznego zakładu opieki zdrowotnej (praktyka lekarza rodzinnego), w/w drogą odbywa się również transport dzieci do szkoły i przedszkola.