OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE

o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących projektu
Strategii Rozwoju Gminy Lipinki Łużyckie do 2030 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE