W dniu 15-10-2021 oddano do użytkowania wyremontowaną drogę gminną w Piotrowicach. Zadanie „REMONT ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ 002703F W PIOTROWICACH”, zrealizowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania zadania: 385 752,00 zł , całkowita wartość inwestycji 482 190,00 zł. Wyremontowany odcinek drogi gminnej nr 002703F poprawi sieć dróg gminnych, zwiększy bezpieczeństwo użytkowników drogi, umożliwi mieszkańcom dotarcie do Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie, szkoły, przedszkola, świetlicy, biblioteki publicznej, publicznego zakładu opieki zdrowotnej (praktyka lekarza rodzinnego).